Ofertă personalizată

Informatii despre calatorie
zile
Informații personale
Alte informații
Cum doriţi să fiţi contactat?
Termeni și condiții

Bine ați venit, pe site-ul, www.ciel-voyages.ro, vă mulțumim pentru vizita dvs.!

 

S.C. Ciel Voyages S.R.L.înființată în anul 1997, este o societate cu capital 100 % românesc și prima agenție de turism din România care s-a specializat în oferirea de pachete turistice personalizate.

Având sediul social în România, județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, 400129, B-dul Eroilor nr. 19/4, telefon: 0264 590966, fax: 0264 590964 și adresa de e-mail: daniel.tamasan@ciel-voyages.ro.

Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J12/661/1997, având codul unic de înregistrare RO 9469567capital social 25.000 RON și este înregistrată sub Licența de Turism nr. 1227, pentru agenție de turism tour operatoare.

 

Datele furnizate de către utilizatori sunt confidențiale, iar Ciel Voyages se angajează să le utilizeze în folosul relației de afaceri dintre client și agenția de turism Ciel VoyagesDatele dvs. personale vor putea fi utilizate de către Ciel Voyages în scopul promovării și furnizării de pachete turisticeîn informări telefonice (direct telefonic, via SMS și prin intermediul altor mijloace / aplicații) sau e-mailîn furnizarea materialelor informative sau a documentelor de călătorie prin poștă și servicii de curierat. Aceste date vor putea fi transmise numai autorităților responsabile în scopul verificării tranzacțiilor comerciale, realizarea de rapoarte statistice sau altor autorități în drept pentru efectuarea oricăror documentări și verificări justificate în baza legii.
Ciel Voyages își ia angajamentul să respecte drepturile conferite de Ordonanța nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță cu modificările sale ulterioare, de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, de Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic cât și cele conferite de Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Pentru mai multe detalii, vă invităm să consultați și paginile aferente Termenilor și Condițiilor dar și Politica privind Cookies unde este detaliat modul în care utilizăm cookie-urile.

 

Condițiile de utilizare a site-ului

Ciel Voyages vă oferă posibilitatea de a naviga pe site-ul nostru, www.ciel-voyages.ro, cu mențiunea de a respecta următoarele condiții de utilizare:

 • Site-ul are rolul de a fi utilizat doar în scop personal.
 • Nu permitem copierea, reproducerea parțială sau integrală a conținutului sau a designului site-ului, descărcarea sau listarea unor copii ale conținutului, distribuirea unor părți din acest site în orice fel de mediu, atât în scop personal cât și în scop comercial fără a solicita și obține în prealabil acordul scris de la societatea Ciel Voyages.
 • Este interzisă afectarea securității site-ului prin orice mijloace, iar orice încercare de a accesa sau afecta serverul care găzduiește site-ul nostru, www.ciel-voyages.ro, va fi implicit considerată ca și o tentativă de fraudare, prin urmare ne rezervăm dreptul de a solicita o cercetare specializată, sub temeiul legilor din Codul Penal în vigoare.
 • Nu admitem comentarii discriminatorii sau vulgare legate de rasă, etnie, religie, sex, statut social sau vederi politice, materiale denigratoare sau pornografice de orice fel, sau cele care încalcă legile în vigoare.
 • Eventualele sugestii, comentarii, impresii de călătorie și alte materiale (e.g. poze, filmări, etc.) din călătoriile dvs. sunt binevenite, acestea revenind totodată și în proprietatea S.C. Ciel Voyages S.R.L. Toate aceste documente putând fi trimise pe adresa daniel.tamasan@ciel-voyages.ro, specificându-se detaliile călătoriei dvs.

 

Marcă înregistrată și disclaimer

Conținutul site-ului nostru (e.g. elementele de grafică web, programe, documente, texte dar și alte date) sunt în proprietatea S.C. Ciel Voyages S.R.L. și a partenerilor săi, fiind protejate de Legea pentru Dreptul de Autor dar și de Legile privind Proprietatea Intelectuală și Industrială.

Imaginile prezente pe site fie sunt în proprietatea S.C. Ciel Voyages S.R.L., fie au fost preluate din spațiul web.

Ciel Voyages și toate datele de identificare vizulă cât și numele motto-ul (“Artisan du Monde”) sunt mărci înregistrate ale S.C. Ciel Voyages S.R.L. fiind protejate de Legislația privind Propietatea Intelectuală.

 

 

Condiții Generale de Vânzare și Rezervare a Biletelor de Avion de către Agenția de Turism Ciel Voyages

Societatea comercială S.C. Ciel Voyages S.R.L. este o agenție de turism acreditată și pentru obiectul de activitate rezervare și vânzare de bilete de avion atât pentru zboruri interne cât și internaționale, în mod direct sau prin agenții revânzătoare.

În vederea oferirii și îndeplinirii acestor  servicii din obiectul său de activitate, Ciel Voyages este autorizată de către companiile aeriene operatoare ale acestor zboruri să acționeze numai ca și intermediar al acestor companii supunându-se regulilor și restricțiilor comerciale impuse de către companiile aeriene, în calitate de prestatori direcți.

 

Rezervarea și vânzarea biletelor de avion se face în respectând următoarele condiții:

 • Rezervările pentru zboruri se fac cu ajutorul sistemelor de rezervări internaționale și / sau ale companiilor aeriene care perimit accesul agenției noastre la baza de date a companiei pentru a face rezervările propriu-zise.
 • Odată cu efectuarea rezervării, pasagerul va primi de la agenție informații referitoare la tariful de vânzare al biletului, valabil la data rezervării (incluzând taxele de aeroport, cele aferente combustibilului, alte taxe similare dar și tarifele de servicii ale agenției de turism Ciel Voyages), precum și informațiile referitoare la condiții, restricții și reguli aplicabile biletului de avion ce poate fi achiziționat în baza respectivei rezervări.
  Toate condițiile, regulile și restricțiile aplicabile unui bilet de avion sunt cele stabilite de către compania aeriană, de politica de tarife de serviciu a agenției de turism Ciel Voyages, precum și de alți factori externi (e.g. obligația deținerii vizei, unui vaccin, etc.) independenți de politica și voința agenției noastre.
 • Întrucât companiile aeriene adesea solicită taxe pentru rezervarea și blocarea unor anume locuri la zborurile operate, vă invităm să vă luați chiar dvs. aceste locuri aferente claselor de zbor în care aveți biletele dvs. direct de pe paginile companiilor operatoare, astfel veți avea posibilitatea să vă alegeți, din locurile disponibile, cele pe care le doriți la fiecare zbor. Tot pe site-ul companiilor aeriene veți putea găsi informații referitoare la tipul de aeronavă / aeronave pentru zborul / zborurile dvs., configurația locurilor în cabina acesteia / acestora, mesele (dacă este cazul) care urmează a fi servite pe durata zborului / zborurilor, locația lounge-urilor / sălilor de așteptare (dacă este cazul) din aeroporturile pe care urmează să le tranzitați și alte informații utile. În cazul în care nu veți lua aceste locuri online, înaintea călătoriei dvs., veți primi locurile alocate dvs. de îndată ce veți prezenta documentele necesare călătoriei pașaportul (cu viza validă în cazul în care e nevoie de viză în respectiva țară / respectivele țări) / cartea de identitate și biletele de avion la check-in.

 

Biletul de Avion, tarifele, emiterea și modalitățile de plată pentru biletele de avion

 • Biletul de avion este documentul, înscrisul sau convenția electronică în baza căreia se efectuează zborul. Biletul de avion este emis de către agenție sau de către partenerii autorizați ai acesteia, dar este proprietatea IATA / BSP sau a companiei aeriene operatoare, pentru care a fost emis. Condițiile contractului și informațiile înscrise pe biletul de avion (în forma scrisă sau electronică) completează prezentele condiții generale. Se consideră că pasagerul care a intrat în posesia biletului de avion a luat la cunoștință de toate aceste informații.
 • Emiterea biletelor de avion rezervate și plata acestora se vor face conform condițiilor stabilite de către fiecare companie în parte. Agenția informează pasagerul despre termenul până la care rezervarea sa este valabilă pentru ca acesta să poată achita în timp util contravaloarea biletului de avion. Termenele de plată pot fi schimbate oricând de către compania aeriană operatoare, situație în care agenția va anunța pasagerul despre modificare, neputând fi însă făcută răspunzatoare în vreun fel de către acesta pentru o eventuală anulare.
 • Raportul contractual între agenție și client apare în momentul în care acesta din urmă a achitat integral biletul de avion și a intrat în posesia acestuia. Totuși, înainte de a achita efectiv biletul, clientul are obligația de a se informa la agenție despre toate condițiile și restricțiile aplicabile acelui bilet și să citească prezentele condiții generale.
 • Clienții agenției noastre au posibilitatea de a plăti biletul de avion în RON, USD ($) sau EUR (€). În cazul ultimelor două valute, plata se va face la cursul de schimb al BNR, al zilei respective, +2%.
 • Tarifele biletelor de avion comercializate prin agenție sunt rezultanta unui sistem complex de reguli tarifare, tarife contractuale, tarife publicate în sistemele centralizate de rezervări, taxe ale companiilor aeriene, tarife speciale, tariful de serviciu al agenției de turism Ciel Voyages, etc. În aceste condiții, fiecare zbor în parte presupune calcularea de către agentul specializat al tarifului aplicabil biletului de avion respectiv. Același zbor, cu aceeași companie aeriană poate genera tarife diferite în funcție de clasa de confort sau de momentul emiterii biletului. Dată fiind multitudinea de tarife care sunt aplicabile biletelor de avion, acestea, ca și regulile aplicabile lor, nu pot fi afișate sau publicate colectiv. De asemenea, informațiile referitoare la reguli, care provin din comunicările scrise sau transmise computerizat de către companie, prin sistemele de rezervare centralizate sau direct la agenție, au un caracter continuu, modificările pot fi permanente, drept pentru care ele nu pot fi traduse și publicate în vreun înscris. Tariful de vânzare al biletului de avion este ferm după ce clientul l-a solicitat și după emiterea acestuia, iar contravaloarea acestuia este înscrisă în factura fiscală emisă de către agenție.
 • Bineînțeles, pentru serviciile prestate, agenția de turism Ciel Voyages își rezervă dreptul de a aplica tarife de serviciu diferite în funcție de complexitatea acestor servicii prestate dar și în funcție de volumul de muncă pentru oferirea acestor servicii. Aceste tarife de servicu sunt nerambursabile!
 • Tariful biletului de avion include de regulă taxele de aeroport, taxe pentru combustibil, alte taxe similare dar și tariful de serviciu al agenției noastre. Totuși, este bine să rețineți faptul că pot surveni situații independente de voința agenției, în care după emiterea biletului de avion sau chiar pe parcursul călătoriei, pasagerului i se pot solicita și alte taxe suplimentare, care nu au fost percepute inițial, situație în care agenția de turism Ciel Voyages nu poate fi făcută răspunzătoare.

 

Drepturile și Obligațiile Părților

Agenția este răspunzătoare de emiterea corectă a biletelor de avion și de informarea cu bună credință a pasagerului asupra condițiilor aplicabile biletului de avion vândut.

 

Informarea pasagerilor se va realiza, fără a fi necesară o semnatură de luare la cunoștință, astfel:

 • prin afișarea la loc vizibil în agenție și / sau pe site-ul nostru, www.ciel-voyages.ro, a prezentelor condiții generale de vânzare a biletelor de avion precum și prin comunicarea de către reprezentantul agenției a condițiilor, penalizărilor și restricțiilor de folosire, modificare sau anulare a biletului de avion și / sau a rezervărilor efectuate.

 

În cazul în care pasagerul comunică reprezentantului agenției că intenționează să transporte: animale, păsări și / sau obiecte cu regim special (arme, muniție, substanțe explozive, corozive, etc.) reprezentantul agenției va informa pasagerul asupra condițiilor speciale și a restricțiilor de transport ale acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și în conformitate cu reglementările companiei aeriene.

Reprezentantul agenției va comunica pasagerului faptul că are obligația să citească prezentele condiții generale înainte de a cumpăra biletul de avion. Odată ce biletul de avion a fost cumpărat se presupune că pasagerul a luat la cunoștință despre toate informaţiile legate de biletul respectiv, el nemaiputând să invoce ulterior necunoașterea acestora și să pretindă eventuale despăgubiri din parte agenției.

Pasagerul are obligația să se prezinte la ghișeele din aeroport ale companiei aeriene cu care urmează să călătorească pentru înregistrarea și predarea bagajelor (check-in) cu cel puțin 2 ore înainte de ora plecării, pentru zborurile locale și europene, iar pentru cele intercontinentale cu cel puțin 3 ore înaintea zborului, urmând ca ulterior să îndeplinească toate celelalte formalități necesare. Unele companii aeriene sau aeroporturi pot, în anumite situații, să solicite prezența la aeroport chair mai devreme, drept pentru care pasagerul are obligația să solicite, cu 24 de ore înainte de plecare informații, de la compania aeriană sau de la aeroport, referitoare la timpul de prezentare la check-in.

 

Agenția de turism Ciel Voyages nu este răspunzătoare și nu i se pot pretinde despăgubiri pentru că pasagerul nu a zburat, în următoarele condiții (individuale sau cumulate):

 • Această măsură este necesară pentru a respecta orice reglementare națională sau internațională valabilă.
 • Transportul pasagerului sau al bagajelor pasagerului ar putea pune în pericol sau afecta securitatea, sănătatea sau starea materială, respectiv confortul altor pasageri sau a echipajului. 
 • Starea mentală sau psihică a pasagerului, inclusiv faptul că se afla sub influența alcoolului sau a drogurilor, reprezintă un risc pentru pasager, pasageri, echipaj sau proprietăți. 
 • Pasagerul a avut o conduită necorespunzătoare pe parcursul unui alt zbor și / sau în aeroport și este posibil ca un asemenea comportament să se poate repeta.
 • Pasagerul a refuzat achite tariful, taxele sau cheltuielile aplicabile și/sau să se supună verificării de securitate. 
 • Pasagerul nu deține documente de călătorie valabile, pasagerul încearcă să intre într-o țară pe care are doar dreptul să o tranziteze sau pentru care nu are documente de călătorie valabile, pasagerul distruge documentele de călătorie în timpul zborului sau refuză să predea documentele de călătorie echipajului de zbor, contra unei confirmări scrise, atunci când i se cere acest lucru.
 • Pasagerul prezintă un bilet care a fost achiziționat ilegal, a fost cumpărat de la o entitate, alta decât agenția noastră sau de la agentul nostru autorizat, sau a fost declarat pierdut sau furat sau dacă nu poate dovedi că este persoana menționată pe bilet.
 • Pasagerul nu respectă reglementarile și instrucțiunile în vigoare cu privire la siguranță și securitate.
 • Pasagerul nu s-a prezentat la timp pentru check-in sau îmbarcare (cu cel puțin 2 ore înainte de ora plecării, pentru zborurile locale și europene, iar pentru cele intercontinentale cu cel puțin 3 ore înaintea zborului).
 • Pasagerul este refuzat la îmbarcare datorită unor probleme legate de documentele sale personale (e.g. lipsa unei vize valide de intrare pentru țara de destinație, viză falsă, pașaport cu interdicție, etc.) sau în situația oricărui refuz nejustificat al autorităățlor de a permite călătoria sa.
 • Alte împrejurări sau cazuri de forță majoră, pe care agenția Ciel Voyages nu le putea prevedea sau evita (e.g. falimentul companiei aeriene).

 

Agenția de turism Ciel Voyages nu este răspunzătoare pentru întârzieri sau modificări de orar ale companiei aeriene pentru care s-a emis biletul, pentru calitatea zborului sau pentru serviciile aferente zborului (e.g. pierderea sau deteriorarea bagajelor, etc.), obligații care în mod exclusiv și direct cad în sarcina companiei aeriene și/sau a operatorilor aferenți aeroportuari. În astfel de situații, pasagerul se va adresa direct companiei transportatoare, care va despăgubi pasagerul în conformitate cu reglementările internaționale aflate în vigoare.

Dacă pasagerul renunță la biletul de avion cumpărat, înainte sau după începerea călătorei, acesta are dreptul la rambursarea parțială a tarifului plătit, după ce se deduc taxele de penalizare, inclusiv taxele de serviciu ale Ciel Voyages, desigur dacă tariful și condițiile acestuia, permit rambursarea. Pasagerul poate modifica biletul achiziționat doar în condițiile stabilite de compania aeriană pentru care a fost emis, cu plata unor diferențe de tarif stabilite de către compania aeriană, inclusiv a taxei de serviciu a Ciel Voyages pentru modificarea rezervării, desigur dacă tariful și condițiile acestuia, permit modificarea.

Pasagerul nu poate utiliza numai unele zboruri ale itinerariului aferent biletului cumpărat. Neprezentarea pasagerului la primul zbor se consideră renunțare la întregul bilet (clauza no-show) și i se aplică prevederile din prezentele condiții generale și / sau condițiile biletului respectiv.

Biletul este netransferabil unei alte persoane.

Neprezentarea la zbor presupune pierderea călătoriei, cu o penalizare de până la 100% din valoarea biletului, în conformitate cu reglementările companiei aeriene și ale prezentelor Condiții Generale. În situația în care pasagerul, din vina sa, utilizează doar parțial zborurile înscrise în biletul de avion cumpărat, acesta nu va putea pretinde despăgubiri de nici un fel agenției noastre sau companiei / companiilor aeriene pentru care s-a emis biletul.

Pasagerul are obligația să se asigure că îndeplinește toate condițiile și formalitățile necesare călătoriei sale (e.g. sănătate, departamentul de imigrări, poliție, pașaport, viză, vaccinuri, etc.), agenția noastră neavând nici o răspundere în fața pasagerului din acest punct de vedere. Refuzul la îmbarcare dintr-unul din aceste motive cade în sarcina exclusivă a pasagerului, fără ca acesta să poată pretinde despăgubiri agenției noastre.

Agenția va informa cu bună-credință pasagerul asupra formalităților necesare călătoriei solicitate, conform informațiilor furnizate de sistemul computerizat de rezervare, dar nu poate fi făcută responsabilă asupra veridicității acestor informații și nici trasă la răspundere pentru a le fi oferit sau nu, deoarece serviciul de informare este unul oferit suplimentar și nu are legătură cu serviciul de emitere a biletului de avion. Agenția de turism Ciel Voyages nu este răspunzătoare pentru pagube sau inconveniente produse pasagerului în timpul zborului sau datorită unor modificări de orar, întârzieri ale zborurilor, etc., împrejurări care se află dincolo de controlul și voința noastră

Datorită situației create prin cererile masive de azil politic sau rămânerile ilegale în diferite țări și teritorii, autoritățile tuturor statelor, chiar în prezența vizei de intrare eliberată de către ambasadele respectivelor țări, pot refuza fără explicații să permită trecerea frontierei, respectiv îmbarcarea în avion a pasagerului. În astfel de situații, agenției Ciel Voyages nu i se pot solicita despăgubiri.

În cazul în care pasagerului i se fură biletul de avion cumpărat (în cazul biletelor de hârtie), pe baza de declarație pe proprie răspundere și acte doveditoare emise de la Poliție, el poate solicita agenției emiterea unui duplicat după biletul respectiv, în schimbul plății unei taxe stabilite de către compania aeriană.

Agenția se obligă să ofere pasagerilor care achiziționează bilete de avion, cel puțin informații despre (nu neapărat în formă scrisă):

 • itinerarul de zbor, cât și compania aeriană operatoare pe ruta solicitată
 • costul biletului de avion și condițiile tarifare ale biletului;
 • orarul de operare: decolare, aterizare, escală;
 • natura zborului (regulat / charter / low fare (rezervare efectuată în altă parte decât în CRS);
 • cantitatea de bagaje pe care pasagerul are dreptul să o transporte gratuit, atât ca bagaj de mână, cât și ca bagaj de cală, precum și costul / kg (aproximativ) al bagajului ce depășește greutatea admisă;
 • alocarea locului în avion;
 • posibilitatea și condițiile modificării datelor de călătorie;
 • posibilitatea și condițiile rambusării parțiale sau totale a contravalorii biletului;
 • condițiile de emitere ale biletului cu un minim de timp în avans;
 • tipul biletului emis: electronic sau hârtie;
 • informații în cazul pierderii biletului;
 • posibilitatea de rambursare totală sau parțială a biletului.

Agenția de turism Ciel Voyages se obligă să aducă la cunoștința pasagerului identitatea transportatorului iar în cazul modificări / schimbării acestuia se oblige să informeze pasagerul. De asemenea, agenția se obligă să aducă la cunoștință precizări cu privire la transportul copiilor minori neînsoțiți, persoanelor cu handicap, femeilor gravide, persoanelor bolnave sau altor persoane care necesită asistență specială, după o notificare în prealabil din partea clientului.

După emiterea biletului de călătorie, toată responsabilitatea privind efectuarea călătoriei, inclusiv în ceea ce priveste transportul, întarzierea livrării, deteriorarea sau pierderea bagajelor care aparțin pasagerilor, revine companiei aeriene, și asta în conformitate cu reglementările și legislația de specualitate aflate în vigoare. Responsabilitatea pentru pierderea, întârzierea sau deteriorarea bagajelor este limitată, cu excepția cazurilor în care, în prealabil s-a facut o declarație specială de valoare și s-au plătit taxele aferente. În conformitate cu mențiunile Convenției de la Varșovia, pentru majoritatea călătoriilor internaționale (inclusiv segmentele interne ale acestora) obligația transportatorului este limitată la suma de aproximativ 20 USD ($) / kg pentru bagajele înregistrate (de cală) și 400 USD ($) / pasager pentru bagajele neînregistrate (de mână). Pentru pasagerii care călătoresc numai în interiorul SUA, legile federale prevăd ca suma sa fie de cel puțin 2.800 USD ($) / pasager.           

Atunci când se aplică Convenția de la Montreal (în cazul transportatorilor din Comunitatea Europeană), în cazul distrugerii, pierderii, deteriorării sau întarzierii bagajelor, în majoritatea cazurilor se aplică cele “1000 de Drepturi Speciale de Tragere”, aproximativ 1.200 EUR (€), respectiv 1.470 USD ($) / pasager. Anumiți transportatori nu își asumă răspunderea pentru transportul obiectelor fragile, de valoare sau perisabile. Informații suplimentare pot fi obtinute direct de la transportator.

Se recomandă pasagerilor verificarea condițiilor de călătorie cu 24 de ore înainte de data de călătorie (e.g. call center aeroport, site-ul companiei aeriene sau direct la agenția de turism).

 

Reclamații

Orice reclamație cu privire la biletul de avion cumpărat se va face în scris, în termen de maxim 7 zile calendaristice de la data producerii evenimentului reclamat, anexând toate documentele relevante pe care le pasagerul. Reclamațiile care nu sunt făcute în scris nu vor fi luate în considerare!

Agenția de turism Ciel Voyages va transmite reclamația respectivă companiei aeriene pentru care a fost emis biletul iar soluția dată va fi aceea comunicată de către compania aeriană, în calitate de proprietară a biletului. Agenția va informa pasagerul despre soluția dată de către companie reclamației, în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea răspunsului de la companie, excepție făcând cazurile excepționale. În situația în care pasagerul nu este mulțumit cu răspunsul primit el se va adresa direct companiei aeriene care a efectuat zborul.

Pasagerul va fi despăgubit direct de către compania aeriană în toate cazurile în care aceasta decide acest lucru, agenția nefiind obligată să intermedieze astfel de despăgubiri. Orice reclamație se va face de către pasager în conformitate cu prezentele Condiții Generale de Vânzare a Biletelor de Avion.

 

Noile Regului ale Uniunii Europene Privind Securitatea în Aeroporturi

Pentru a vă proteja împotriva noilor ameninţări cu explozibili lichizi, Uniunea Europeană (UE) a adoptat o serie de reguli care restricționează cantitatea de lichide pe care le puteți trece prin punctele de control de securitate. Aceste reguli se aplică tuturor pasagerilor care pleacă de pe aeroporturi din UE indiferent de destinația acestora.

Astfel că, la punctele de control de securitate se vor face verificări legate de substanțele lichide pe care doriți să le transportați, suplimentar față de alte obiecte interzise. Totuși, noile reguli nu limitează cantitatea de lichide pe care le puteți cumpăra din magazinele aflate dincolo de locul unde prezentați biletele de îmbarcare sau de la bordul aeronavelor operate de către o companie aeriană din UE. Noile reguli se aplică începând din 06.11.2006, pe toate aerporturile din UE, precum și din Norvegia, Islanda și Elveția, și sunt valabile până la o înștiințare prealabilă cu toate modificările prezente la această dată și cele viitoare. 

 

Vi se va permite să luați doar cantități mici de lichide în bagajul de mână. Aceste lichide trebuie sa fie ambalate în recipiente individuale de maxim 100 ml fiecare. Trebuie să puneți aceste recipiente într-un ambalaj din material plastic transparent, care se poate reînchide, dar nu mai mult de 1 l / pasager.

Pentru a veni în ajutorul operatorilor de control de securitate, trebuie:

-  să dezbrăcați haina sau jacheta - aceasta va fi scanată separat, în timp ce dvs. veți fi supus(ă) controlului;

-  să aratați toate produsele lichidele pe care le aveți la dvs. și să le prezentați separat de celelalte bagaje la punctele de control;

-  să vă scoateți din buzunare toate obiectele (telefoane, chei, bani mărunți, etc.) și, dacă este cazul, bijuteriile, cureaua și ceasul de la mână punându-le în tăvile special destinate, pentru a fi controlate separat;

-  să scoateți din bagajul de mână laptop-urile și alte aparate electronice mai mari - acestea vor fi scanate separat, în timp ce dvs. veți fi supus(ă) controlului.

ATENȚIE! Recomandăm ca persoanele cu stimulator cardiac să informeze personalul de securitate înainte de a trece prin poarta detectoarelor de metale.

 

Trebuie să țineți cont că orice cheltuială făcută în special pentru produsele duty-free, trebuie să fie însoțită de o chitanță doveditoare a produsului. Contrar credinței general cunoscute, cum că produsele din duty-free nu poartă taxe, aceasta este valabilă în cazul țării de unde ați achiziționat produsul / produsele. Vă recomandăm să nu depășiți limita de produse pe care le luați cu dvs. și asta pentru că majoritatea țărilor / teritoriilor au limite clare în ceea ce privește importul de alimente, alcool sau tutun (și nu doar). De asemenea, fiecare stat în parte are anumite reguli / legi în ceea ce privește importul de bunuri fie pentru proprii cetățeni, fie pentru cetățenii străini.

Începând cu 31 ianuarie 2014, lichidele achiziționate din duty-free sau de la orice companie aeriană (care oferă posibilitatea de a cumpăra în regim duty-free la bordul avioanelor) pot fi trasportate la bordul aeronavei ca bagaj de mână. Importat este ca obiectul / obiectele achiziționat(e) și chitanța aferentă acestuia să fie sigilate la momentul cumpărării în interiorul unei pugi prevăzută cu elemente de securitate, cu margine roșie. Nu deschideți punga prevăzută cu elementele de securitate decât după ce ajungeți la destinația finală. Ofițerii de securitate pot deschide punga pentru a efectua controlul de securitate. În acest caz, rugați ofițerul de securitate să vă resigileze obiectul / obiectele achiziționate de asemenea într-o pungă prevăzută cu elementele de securitate. Lichidele trebuie să fie ambalate și sigilate conform regulamentului în ultimele 36h. Păstrați chitanța originală (în interiorul pungii sigilate) până treceți de ultimul punct de control.

 

Documentele Necesare pentru Achiziționarea unui Pachet Turistic

 • Copie după Pașaport (pașaportul dvs. cu minim 6 luni de valabilitate de la data revenirii în țară și recomandabil cu minim 2 pagini libere la finalul călătoriei dvs., alocând câte o pagină liberă pentru fiecare țară / teritoriu pe care urmează să o / îl vizitați (cu viza validă în cazul în care e nevoie de viză în respectiva țară / respectivele țări).
 • Copie după Cartea de Identitate (C.I.);
 • Adresa de domiciliu (dacă aceasta diferă față de cea din C.I.);
 • Număr de telefon și adresă de e-mail;
 • Adresa de corespondență (adresa la care vor fi trimise documentele dvs. de călătorie).

În anumite situații, vă putem solicita și alte documente pentru a putea să completăm documentele dvs. de călătorie (e.g. copie după card(uri) de fidelitate al companiei / companiilor cu care urmează să zburați, copii după vize deja emise, etc.).

 

Termeni și Condiții pentru Pachetele Turistice

Programele turistice vor acționa ca un contract între părți și / sau vor fi considerate ca și anexe la un contract deja valabil, și de asemenea se consideră că pasagerul care a agreat achiziționarea unui astfel de pachet de servicii turistice de la agenția noastră, a luat la cunoștință de toate aceste informații.

Agenția de turism Ciel Voyages nu este răspunzătoare pentru situațiile în care autoritățile vamale sau aeroportuare refuză îmbarcarea unui pasager sau nu îi acordă acestuia permisiunea de intrare sau de ieșire dintr-o țară / teritoriu și nu i se pot imputa agenției costurile generate de această nefericită situație. De asemenea, agenția nu poate fi făcută răspunzătoare de pierderea obiectelor personale, inclusiv a bagajelor, turistului, indiferent de cauză.

Agenția noastră nu poate fi facută răspunzătoare de modificarea programului turistic, când aceasta se datorează unor cauze de forță majoră sau a unor împrejurări pe care nici noi și nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (e.g. întârzieri datorate traficul aerian, schimbări de orar sau de aeroport, evenimente politice, greve, calamități naturale, situații de forță majoră, etc.). În aceste cazuri agenția va depune toate eforturile pentru depășirea situațiilor survenite, dar nu poate fi făcută răspunzătoare pentru suportarea eventualelor cheltuieli suplimentare aferente. Agenția de turism Ciel Voyages nu este responsabilă de eventualele modificări ale zilelor sau ale orarelor de zbor, operate de către companiile aeriene și nici pentru eventualele modificări ale programului survenite datorită acestora.

Copiii minori care călătoresc singuri sau doar cu unul dintre părinți, vor trebui să prezinte autorităților vamale acordul ambilor părinți sau al celui care nu-i însoțește, autentificat la notariat.

Ghidul / însoțitorul de grup poate modifica programul circuitului pe zile, inclusiv ordinea în care se vizitează obiectivele turistice, în funcție de anumite condiții obiective (condiții meteo nefavorabile, situații de forță majoră, etc.), dar fără a afecta structura generală a programului.

Clasificarea unităților de cazare, a vaselor de croazieră, a mijloacelor de transport și a unităților de cazare este cea atribuită în mod oficial de către autoritățile țărilor / teritoriilor respective și ca atare, respectă standardele locale. Distribuirea camerelor la unitățiile de cazare se va face la recepție, iar orice problemă legată de amplasarea sau aspectul camerei se va rezolva direct cu personalul responsabil al unității de cazare, de către client și în prezența reprezentantului agenției (e.g. însoțitorul de grup / ghid, etc). Ne rezervăm dreptul de a înlocui unitățile de cazare altele de aceeași categorie, acolo unde sunt expres menționate, dacă, spre exemplu, cele indicate nu mai dispun de locuri la momentul rezervării sau unitatea de cazare se află în proces de renovare.

În cazul circuitelor privare sau de grup, fără însoţitor de grup, ghizii locali vă vor vorbi în limba engleză sau în limba locală. Pentru ghizi vorbitori de alte limbi decât cele menționate mai sus, va rugăm să ne contactaţi din timp.

Toate cerințele pentru vize, vaccinuri, în cazul în care este nevoie, trebuie îndeplinite și acestea sunt în întregime responsabilitatea clientului.

În cazul asigurărilor de călătorie, invităm clienții asigurați să consulte Termenii și Condițiile în funcție de asigurator și tipul asigurării alese.

În situația achiziționarii unui pachet de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica din motive specifice (e.g. motive ce țin de siguranța navigării, alte motive întemeiate, etc.) locația cabinei pe punți (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau mai spre prova, etc.), dar cu o cabină de aceeași categorie ca cea rezervată inițial, caz în care turistul nu va fi despăgubit în nici un mod avand în vedere faptul că este vorba de același tip de cabină precum cel rezervat.

 

Modalități de plată

Agenția noastră acceptă următoarele modalități de plată:

 

Plata prin virament:

Dacă alegeți această opțiune de plată vă vom transmite prin fax sau e-mail o copie a facturii fiscale, pe baza căreia puteți face plata. Totuși, vă rugăm să tineți cont de faptul că puteți opta pentru această modalitate de plată doar dacă mai există cel puțin 72 ore până la termenul limită de emitere al biletului de avion / documentelor de călătorie.

Conturi Ciel Voyages

Banca Transilvania

cont RON:   RO42BTRL01301202A93919XX

cont EUR:   RO17BTRL01304202A93919XX

cont USD:   RO66BTRL01302202A93919XX

 

Plata numerar:

Plata în numerar se poate face în următoarele menede RON, EUR (€) sau USD ($):

 • la sediul agenției noastre, în limita a 5.000 RON / zi sau echivalentui acestei sume în EUR (€) sau USD ($);
 • la orice sucursală a Băncii Transilvania (în acest caz vă vom transmite prin fax sau e-mail o copie a facturii fiscale, pe baza căreia veți depune banii în contul specificat pe factură).

Conturi Ciel Voyages

Banca Transilvania

cont RON:   RO42BTRL01301202A93919XX

cont EUR:   RO17BTRL01304202A93919XX

cont USD:   RO66BTRL01302202A93919XX

Plata cu cardul în agenția noastră:

Plata cu cardul se poate face prin debitare la POS în agenția noastră.

Plata cu tichete / vouchere de vacanță:

Agenția noastră acceptă tichete / vouchere de vacanță pentru achitarea serviciilor turistice în România. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați pagina noastră web, www.ciel-voyages.ro, secțiunea Tichete / Vouchere de vacanță.

 

Pentru plata în rate, vă rugăm să ne contactați folosind următoarele detalii de contact:

Ciel Voyages, agenție de turism

Adresa: B-dul Eroilor nr. 19/4, 400129, Cluj-Napoca, județul Cluj, România.

E-mail: daniel.tamasan@ciel-voyages.ro.

Telefon: 0264 590966.

Mobil: 0745 204263.

 

Modalități de livrare a documentelor de călătorie

Agenția noastră oferă următoarele variante pentru a intra în posesia documentelor dvs. de călătorie:

 • ridicarea lor de la sediul agenției noastre, cu excepția celor pentru care este specificată o altă modalitate de livrare;
 • transmiterea documentelor în format electronic prin e-mail (dacă documentele dvs. vor fi transmise doar în format electronic, vă sugerăm să le tipăriți pentru a avea și copii fizice ale acestora);
 • transmiterea documentelor prin postă / curier.

În cazul în care documentele de călătorie nu au fost ridicate de la sediul agenției noastre și nici nu au fost transmise prin e-mail, agenția noastră va transmite documentele de calatorie prin poștă / curier, caz în care termenul de predare este de minim 2 zile lucrătoare (în România).
 

Documentele de călătorie în cazul circuitelor de grup
În cazul circuitelor de grup, nu se eliberează documente de călătorie individuale, documentele de călătorie colective fiind în posesia ghidului / însoțitorului de grup.
 

Note
Documentele de călatorie vor fi eliberate numai după achitatrea integrală a serviciilor turistice solicitate și după primirea de către agenția noastră a documentelor transmise spre semnare către dvs.

În unele cazuri, documentele de călătorie pot fi emise numai într-un interval de 2-14 zile înainte de începerea călătoriei.

Tipurile documentelor de călătorie pe care agenția noastră poate să vi le furnizeze:

 • Bilete de avion;
 • Vouchere (e.g. pentru transfer, hotel, excursii, etc.);
 • Asigurările (e.g. medicală, storno, de familie, etc.);
 • Bilete / abonamente de transport, altele decât biletele de avion (e.g. tren, autobuz, ferry, metrou, etc.);
 • Bilete / abonamente pentru diferite evenimente sportive / culturale (e.g. bilete la turnee de tenis, meciuri de fotbal, concerte, etc.);
 • Date de contact (e.g. ale partenerilor Ciel Voyages în lume, ale ghizilor / șoferilor dvs., etc.);
 • Pancarta de întâmpinare (e.g. în aeroporturi, gări, autogări, porturi, etc.);
 • Recomandările practice (pentru vacanțele personalizate contractate de la agenția noastră, vă oferim un mic ghid pregătit de către echipa noastră cu informații valabile pentru perioada călătoriei dvs. în țara / țările pe care urmează să le vizitați).

Vă rugăm să rețineți faptul că tipurile documentelor de călătorie variază în funcție de ofertă și serviciile contractate de la agenția noastră.

Reclamațiile privid serviciile Ciel Voyages

 • Prinreclamațieseînțelegesesizarea scrisă (cererea, solicitarea, plângerea, etc.), adresată agenției de turism Ciel Voyages de către clientul nostru, privind neprestarea serviciilor de călătorie / pachetului de servicii de călătorie, ori constatarea unei neconformități în legătură cu calitatea și / sau prestarea serviciilor de călătorie și/sau a pachetelor de servicii de călătorie, achiziționate de către consumator de la sau prin intermediul agenției de turism Ciel Voyages.
 • Orice consumator de servicii de călătorie / pachete de servicii de călătorie – persoană fizică, poate adresa o reclamație privind activitatea directă a agenției noastre și / sau activitatea / conduita comercială a furnizorilor / prestatorilor de servicii de călătorie sau a agențiilor de turism organizatoare, a căror servicii de călătorie/pachete de servicii de călătorie au fost intermediate de noi.
 • În cazul în care reclamația se referă la intermedierea de către Ciel Voyages a serviciilor de călătorie (cum ar fi: achiziția, în mod separat, de către client a biletelor de transport, serviciilor de cazare, rent-a-car, altor servicii turistice, etc.) sau a pachetelor de servicii de călătorie, consumatorul se poate adresa cu reclamația fie direct furnizorului / prestatorului serviciilor de călătorie sau organizatorului pachetelor de servicii de călătorie, fie poate depune reclamația direct la agenția de turism Ciel Voyages. În această ultimă situație, agenția noastră, în calitate de agenție de turism intermediară, va transmite furnizorului / prestatorului sau agenției de turism organizatoare, reclamația depusă.
 • Agenția de turism Ciel Voyages nu poartă nici o răspundere pentru nesoluționarea sau soluționarea nefavorabilă a reclamațiilor adresate prestatorilor / furnizorilor sau agenției de turism organizatoare, privind serviciile și / sau pachetele de servicii de călătorie intermediate de către agenția noastră.

Transmiterea, înregistrarea și soluționarea reclamațiilor

Pentru toate serviciile de călătorie oferite de către agenția de turism Ciel Voyagesclientul va transmite direct prestatorului / furnizorului reclamația sa, imediat ce a constatat neconformitatea, respectând procedura de reclamații și datele de contact puse la dispoziție de către prestator / furnizor. În cazul în care consumatorul nu a reclamat imediat la prestator / furnizor neconformitatea constatată, acesta  poate, în cel mult 7 zile calendaristice de la data producerii evenimentului reclamat, să depună o reclamație la prestator / furnizor prin intermediul Ciel Voyages, după cum urmează:

prin apelarea serviciului non-stop de asistență al Ciel Voyages la numărul de telefon +40 745 204263;

prin poștă / curier către Ciel Voyages: municipiul Cluj-Napoca, 400129, B-dul Eroilor nr. 19/4;

prin e-mail la adresa: daniel.tamasan@ciel-voyages.ro;

prin telefon / fax sau prin depunerea reclamației personal de către client sau mandatarul acestuia, în scris, direct la sediul agenției Ciel Voyages, adresa noastră fiind listată mai sus.

Înregistrarea reclamațiilor:

 • Reclamațiile vor fi înregistrate în Registrul Ciel Voyages.
 • După înregistrare, reclamațiile vor fi date spre soluționare persoanelor responsabile în acestsens,numite și / sau mandatate de către Directorul General.
 • Agenția de turism Ciel Voyages va răspunde reclamantului în maxim 30 (treizeci) de zilecalendaristice de la data înregistrării de către Ciel Voyages a reclamației.

Relația Client - Ciel Voyages - Alt furnizor

Ciel Voyages intermediază pentru clienții agenției noastre rezervarea / achiziționarea serviciilor de călătorie și / sau achiziționarea pachetelor de servicii de călătorie de la alți comercianți (furnizorii / prestatorii serviciilor de călătorie, agențiile de turism organizatoare, etc.). Prin activitatea de intermediere desfășurată de către Ciel Voyages se înțelege activitatea de contractare, de facturare și de încasare a contravalorii serviciilor de călătorie și / sau a pachetelor de servicii de călătorie, în numele și pe seama furnizorului / prestatorului sau a agenției de turism organizatoare.

Reclamațiile privind serviciile de călătorie sau pachetele de servicii de călătorie intermediate de către agenția noastră nu pot fi rezolvate direct de către Ciel Voyages. Prin urmare, reclamațiile clienților adresate Ciel Voyages cu privire la aspectele anterior menționate, vor fi redirecționate către furnizorii / prestatorii serviciilor de călătorie și / sau agențiile de turism organizatoare a pachetelor de servicii de călătorie.

Răspunsul furnizorului / prestatorului serviciilor de călătorie sau agenției de turism organizatoare a pachetului de servicii de călătorie, comunicat către Ciel Voyages va fi transmis clientului în intervalul mai sus menționat, adică, în limita a celor 30 de zile de la înregistrarea reclamației.

Actualizarea Termenilor și Condițiilor

Termenii și Condițiile se pot supune unor revizuiri periodice. Pentru a rămâne informați cu privire la eventualele modificări de importanță care pot avea un impact asupra Termenilor și Condițiilor, vă invităm să consultați periodic pagina noastră web, www.ciel-voyages.ro, secțiunea Termeni și Condiții.

 

Cea mai recentă actualizare a Termenilor și Condițiilor agenției de turism Ciel Voyages, s-a efectuat la data de 28.11.2019.

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Angajamentul Ciel Voyages cu privire la Datele Dvs. cu Caracter Personal

Agenția noastră dorește să vă ofere servicii turistice de calitate totodată respectând legislația din domeniul protecției datelor la cele mai înalte standarde profesionale, dar și să implementeze cele mai înalte standarde de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în activitatea noastră curentă.

Valorile noastre fundamentale sunt definite de protecția și transparența totală în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în cadrul prestării serviciilor noastre.

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal descrie categoriile datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitățile și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens. În același timp, Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu clienții, cel mai adesea pentru a vă ține la curent cu cele mai recente oferte. 

Vă invităm să consultați și paginile aferente Termenilor și Condițiilor dar și Politica privind Cookies unde este detaliat modul în care utilizăm cookie-urile.

 

Ciel Voyages, Operatorul Datelor Dvs. cu Caracter Personal

Operatorul în relația cu datele dvs. cu caracter personal este societatea S.C. Ciel Voyages S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 19/4, 400129, județul Cluj, denumită generic Ciel Voyages.

 

Categoriile de Date cu Caracter Personal Prelucrate

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

 • Date personale de identificare (nume, prenume, adresa, vârsta, data nașterii, sex, telefon, e-mail, CNP, număr pașaport, naționalitate, semnătura și fotografii). Datele sunt necesare pentru încheierea în mod valabil a majorității serviciilor noastre de turism și derularea raportului contractual cu Ciel Voyages;
 • Date cu caracter personal privind familia, circumstanțele sociale, sănătatea, educația, experiența și activitatea profesională, situația financiară (starea civilă, detalii despre familie / soț / partener / copii / părinți, detalii privind starea de sănătate fizică și psihică sau afecțiunile medicale, istoric educație și competențe, ocupație, funcție, istoric profesional, informații legate de conturile bancare și venituri). Datele sunt prelucrate în contextul unui raport contractual cu Ciel Voyages sau comunicate în mod voluntar de către dvs., scopul final fiind oferirea de servicii turistice dar și servicii conexe acestora (e.g. asistență în obținerea vizelor).

În contextul serviciilor prestate putem de asemenea, colecta și prelucra categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi: date privind apartenența la un sindicat / organizații sociale, detalii ale vizitelor dvs. la biroul nostru sau orice alte detalii cu privire la modul în care interacționați cu noi precum și datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastră de internet colectate prin intermediul cookie-urilor.

 

Temeiurile Juridice pentru Prelucarea Datelor cu Caracter Personal

Orice operațiune de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

 • Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care dvs. sunteți parte;
 • Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale a Ciel Voyages;
 • Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dvs. și în vederea oferirii de servicii turistice sau a protejării intereselor dvs. ori ale altei persoane fizice;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Ciel Voyages sau ale unui terț (e.g. când prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care este parte organizația dvs.);
 • În cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face dacă, pe lângă un temei juridic general de prelucrare a datelor a fost obținut consimțimântul persoanei vizate.

 

În ce Scopuri vă prelucrăm Datele cu Caracter Personal?

Vă putem folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Oferirea de servicii turistice și servicii asociate acestora;
 • Gestionarea și administrarea relației contractuale cu clienții noștri;
 • Respectarea obligațiilor noastre legale (e.g. cum ar fi obligații de raportare către autoritățile fiscale și a altor autorități);
 • Gestionarea securității și accesului în sediile noastre, gestionarea utilizării sistemelor IT utilizate de către Ciel Voyages (e.g. pagina de internet, platformele de management a datelor, sistemele de comunicații utilizate), inclusiv prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, a fraudelor sau a altor activități neautorizate sau rău-intenționate;
 • În scopul respectării hotărârilor judecătorești și exercitării și / sau apărării drepturilor și intereselor noastre;
 • Analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dvs., inclusiv (întrucât avem un interes legitim să ne îmbunătățim în mod continuu serviciile) efectuarea de sondaje în rândul clienților cu privire la nivelul de satisfacție al clienților cu privire serviciile Ciel Voyages și în orice scop aferent și / sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus, sau în orice alt scop pentru care datele dvs. cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației aplicabile.

De asemenea, pe baza consimțământului dvs., vă putem transmite diverse comunicări prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent cu informații despre noi, dar și despre ofertele noastre, anunțuri și alte informații cu privire la serviciile, produsele, evenimentele și proiectele Ciel Voyages sau alte evenimente promoționale.

 

Dezvăluirea Datelor Dvs.

Putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal către alți prestatori de servicii turistice cu care colaborăm pentru furnizarea serviciilor, precum și alte autorități publice, entități indicate de dvs., (care pot fi clienții noștri sau o terță parte implicată), ori la alte entități în contextul furnizării serviciilor Ciel Voyages (cum ar fi: furnizori de servicii de asigurare, etc.).

 

Transferul Datelor Dvs. cu Caracter Personal în afara granițelor României

Ciel Voyages poate să transfere datele dvs. cu caracter personal în state ce fac parte din Spațiul Economic European sau în state care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, dacă acest transfer este necesar pentru prelucrarea conform scopurile permise descrise mai sus.

Desigur, în situații excepționale, dacă este necesar asigurării serviciilor Ciel Voyages pentru scopurile permise, putem transfera datele dvs. cu caracter personal în state terțe care nu au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție.

Ne vom asigura că aceste transferuri internaționale sunt efectuate sub rezerva unor măsuri de protecție adecvate (cum ar fi, în baza unor clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană) așa cum se impune prin Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 sau prin alte dispoziții legale aplicabile. Ne puteți contacta în orice moment, folosind datele de contact de mai jos, dacă doriți informații suplimentare cu privire la aceste măsuri de protecție.

 

Actualizarea Datelor Dvs. cu Caracter Personal

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări (e.g. dacă vă schimbați numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, dacă doriți să anulați orice fel de cerere adresată nouă, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dvs.), vă rugăm să ne contactați prin e-mail la: protectiedate@ciel-voyages.ro.

Nu vom accepta nicio răspundere sau obligație pentru eventuale pierderi și /sau neplăceri care pot decurge ca urmare a  datelor cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care dvs. ni le furnizațiNe declinăm și nu acceptăm nicio răspundere față de dvs. sau față de terțe persoane / entități în cazurile indicate mai sus!

 

Cât timp păstrăm Datele Dvs. cu Caracter Personal?

Ciel Voyages a implementat și va continua să îmbunătățească măsurile tehnice și organizatorice pentru eficientizarea procesului și a criteriilor specifice pentru păstrarea datelor dvs. cu caracter personal (inclusiv conform procedurilor noastre interne de arhivare).

Vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în scopurile permise, ori atunci când vă retrageți consimțământul (dacă este cazul) și nu mai există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea în continuare de către Ciel Voyages (inclusiv obligația legală care privește Ciel Voyages de a continua să stocheze datele respective) și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau dacă nu ne mai sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță.

 

Drepturile Dvs. în legătură cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal:

 • Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dvs. pe care Ciel Voyages deține;
 • Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
 • Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dvs. cu caracter personal;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ;
 • Dreptul la ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;
 • Dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dvs. sau să le transmitem unei alte entități indicate de dvs.;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În cazurile în care vă retrageți consimțământul, Ciel Voyages nu va mai prelucra datele dvs. cu caracter personal și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea datelor dvs. cu caracter personal. Ciel Voyages va putea, totuși, prelucra datele dvs. cu caracter personal dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.

 

Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați, folosind următoarele detalii de contact:

Ciel Voyages, agenție de turism

Adresa: B-dul Eroilor nr. 19/4, 400129, Cluj-Napoca, județul Cluj, România.

E-mail: protectiedate@ciel-voyages.ro.

Telefon: 0264 590966.

Mobil: 0745 204263.

 

În ceea ce privește comunicările de marketing primite de la noi, puteți, de asemenea, să vă retrageți consimțământul în orice moment prin simpla accesare a linkului de ”dezabonare” de la subsolul fiecărui mesaj primit prin e-mail de la noi.

Pentru a ne conforma obligațiilor legale de securitate și confidențialitate a datelor ce ne revin, atunci când vă exercitați unul dintre drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată, este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea, comunicându-ne o copie unui document identificare sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul că solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege.

Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați că prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, B-dul Gheorghe Magheru nr. 28-30, România, tel.: 031 8059211 / 031 8059212.

 

Actualizarea prezentei Politici de Prelucrarea a Datelor cu Caracter Personal

Prezenta Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal se poate supune unor revizuiri periodice. Pentru a rămâne informați cu privire la eventualele modificări de importanță care pot avea un impact asupra prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, vă invităm să consultați periodic pagina noastră web, www.ciel-voyages.ro, secțiunea Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

 

Cea mai recentă actualizare a prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal a agenției de turism Ciel Voyages, s-a efectuat la data de 29.01.2019.