Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal

Angajamentul Ciel Voyages cu privire la Datele Dvs. cu Caracter Personal

Agenția noastră dorește să vă ofere servicii turistice de calitate totodată respectând legislația din domeniul protecției datelor la cele mai înalte standarde profesionale, dar și să implementeze cele mai înalte standarde de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în activitatea noastră curentă.

Valorile noastre fundamentale sunt definite de protecția și transparența totală în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în cadrul prestării serviciilor noastre.

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal descrie categoriile datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitățile și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens. În același timp, Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu clienții, cel mai adesea pentru a vă ține la curent cu cele mai recente oferte. 

Vă invităm să consultați și paginile aferente Termenilor și Condițiilor dar și Politica privind Cookies unde este detaliat modul în care utilizăm cookie-urile.

 

Ciel Voyages, Operatorul Datelor Dvs. cu Caracter Personal

Operatorul în relația cu datele dvs. cu caracter personal este societatea S.C. Ciel Voyages S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 19/4, 400129, județul Cluj, denumită generic Ciel Voyages.

 

Categoriile de Date cu Caracter Personal Prelucrate

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

 • Date personale de identificare (nume, prenume, adresa, vârsta, data nașterii, sex, telefon, e-mail, CNP, număr pașaport, naționalitate, semnătura și fotografii). Datele sunt necesare pentru încheierea în mod valabil a majorității serviciilor noastre de turism și derularea raportului contractual cu Ciel Voyages;
 • Date cu caracter personal privind familia, circumstanțele sociale, sănătatea, educația, experiența și activitatea profesională, situația financiară (starea civilă, detalii despre familie / soț / partener / copii / părinți, detalii privind starea de sănătate fizică și psihică sau afecțiunile medicale, istoric educație și competențe, ocupație, funcție, istoric profesional, informații legate de conturile bancare și venituri). Datele sunt prelucrate în contextul unui raport contractual cu Ciel Voyages sau comunicate în mod voluntar de către dvs., scopul final fiind oferirea de servicii turistice dar și servicii conexe acestora (e.g. asistență în obținerea vizelor).

În contextul serviciilor prestate putem de asemenea, colecta și prelucra categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi: date privind apartenența la un sindicat / organizații sociale, detalii ale vizitelor dvs. la biroul nostru sau orice alte detalii cu privire la modul în care interacționați cu noi precum și datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastră de internet colectate prin intermediul cookie-urilor.

 

Temeiurile Juridice pentru Prelucarea Datelor cu Caracter Personal

Orice operațiune de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

 • Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care dvs. sunteți parte;
 • Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale a Ciel Voyages;
 • Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dvs. și în vederea oferirii de servicii turistice sau a protejării intereselor dvs. ori ale altei persoane fizice;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Ciel Voyages sau ale unui terț (e.g. când prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care este parte organizația dvs.);
 • În cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face dacă, pe lângă un temei juridic general de prelucrare a datelor a fost obținut consimțimântul persoanei vizate.

 

În ce Scopuri vă prelucrăm Datele cu Caracter Personal?

Vă putem folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Oferirea de servicii turistice și servicii asociate acestora;
 • Gestionarea și administrarea relației contractuale cu clienții noștri;
 • Respectarea obligațiilor noastre legale (e.g. cum ar fi obligații de raportare către autoritățile fiscale și a altor autorități);
 • Gestionarea securității și accesului în sediile noastre, gestionarea utilizării sistemelor IT utilizate de către Ciel Voyages (e.g. pagina de internet, platformele de management a datelor, sistemele de comunicații utilizate), inclusiv prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, a fraudelor sau a altor activități neautorizate sau rău-intenționate;
 • În scopul respectării hotărârilor judecătorești și exercitării și / sau apărării drepturilor și intereselor noastre;
 • Analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dvs., inclusiv (întrucât avem un interes legitim să ne îmbunătățim în mod continuu serviciile) efectuarea de sondaje în rândul clienților cu privire la nivelul de satisfacție al clienților cu privire serviciile Ciel Voyages și în orice scop aferent și / sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus, sau în orice alt scop pentru care datele dvs. cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației aplicabile.

De asemenea, pe baza consimțământului dvs., vă putem transmite diverse comunicări prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent cu informații despre noi, dar și despre ofertele noastre, anunțuri și alte informații cu privire la serviciile, produsele, evenimentele și proiectele Ciel Voyages sau alte evenimente promoționale.

 

Dezvăluirea Datelor Dvs.

Putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal către alți prestatori de servicii turistice cu care colaborăm pentru furnizarea serviciilor, precum și alte autorități publice, entități indicate de dvs., (care pot fi clienții noștri sau o terță parte implicată), ori la alte entități în contextul furnizării serviciilor Ciel Voyages (cum ar fi: furnizori de servicii de asigurare, etc.).

 

Transferul Datelor Dvs. cu Caracter Personal în afara granițelor României

Ciel Voyages poate să transfere datele dvs. cu caracter personal în state ce fac parte din Spațiul Economic European sau în state care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, dacă acest transfer este necesar pentru prelucrarea conform scopurile permise descrise mai sus.

Desigur, în situații excepționale, dacă este necesar asigurării serviciilor Ciel Voyages pentru scopurile permise, putem transfera datele dvs. cu caracter personal în state terțe care nu au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție.

Ne vom asigura că aceste transferuri internaționale sunt efectuate sub rezerva unor măsuri de protecție adecvate (cum ar fi, în baza unor clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană) așa cum se impune prin Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 sau prin alte dispoziții legale aplicabile. Ne puteți contacta în orice moment, folosind datele de contact de mai jos, dacă doriți informații suplimentare cu privire la aceste măsuri de protecție.

 

Actualizarea Datelor Dvs. cu Caracter Personal

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări (e.g. dacă vă schimbați numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, dacă doriți să anulați orice fel de cerere adresată nouă, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dvs.), vă rugăm să ne contactați prin e-mail la: protectiedate@ciel-voyages.ro.

Nu vom accepta nicio răspundere sau obligație pentru eventuale pierderi și /sau neplăceri care pot decurge ca urmare a  datelor cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care dvs. ni le furnizațiNe declinăm și nu acceptăm nicio răspundere față de dvs. sau față de terțe persoane / entități în cazurile indicate mai sus!

 

Cât timp păstrăm Datele Dvs. cu Caracter Personal?

Ciel Voyages a implementat și va continua să îmbunătățească măsurile tehnice și organizatorice pentru eficientizarea procesului și a criteriilor specifice pentru păstrarea datelor dvs. cu caracter personal (inclusiv conform procedurilor noastre interne de arhivare).

Vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în scopurile permise, ori atunci când vă retrageți consimțământul (dacă este cazul) și nu mai există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea în continuare de către Ciel Voyages (inclusiv obligația legală care privește Ciel Voyages de a continua să stocheze datele respective) și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau dacă nu ne mai sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță.

 

Drepturile Dvs. în legătură cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal:

 • Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dvs. pe care Ciel Voyages deține;
 • Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
 • Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dvs. cu caracter personal;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ;
 • Dreptul la ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;
 • Dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dvs. sau să le transmitem unei alte entități indicate de dvs.;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În cazurile în care vă retrageți consimțământul, Ciel Voyages nu va mai prelucra datele dvs. cu caracter personal și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea datelor dvs. cu caracter personal. Ciel Voyages va putea, totuși, prelucra datele dvs. cu caracter personal dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.

 

Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați, folosind următoarele detalii de contact:

Ciel Voyages, agenție de turism

Adresa: B-dul Eroilor nr. 19/4, 400129, Cluj-Napoca, județul Cluj, România.

E-mail: protectiedate@ciel-voyages.ro.

Telefon: 0264 590966.

Mobil: 0745 204263.

 

În ceea ce privește comunicările de marketing primite de la noi, puteți, de asemenea, să vă retrageți consimțământul în orice moment prin simpla accesare a linkului de ”dezabonare” de la subsolul fiecărui mesaj primit prin e-mail de la noi.

Pentru a ne conforma obligațiilor legale de securitate și confidențialitate a datelor ce ne revin, atunci când vă exercitați unul dintre drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată, este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea, comunicându-ne o copie unui document identificare sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul că solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege.

Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați că prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, B-dul Gheorghe Magheru nr. 28-30, România, tel.: 031 8059211 / 031 8059212.

 

Actualizarea prezentei Politici de Prelucrarea a Datelor cu Caracter Personal

Prezenta Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal se poate supune unor revizuiri periodice. Pentru a rămâne informați cu privire la eventualele modificări de importanță care pot avea un impact asupra prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, vă invităm să consultați periodic pagina noastră web, www.ciel-voyages.ro, secțiunea Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

 

Cea mai recentă actualizare a prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal a agenției de turism Ciel Voyages, s-a efectuat la data de 29.01.2019.