Informații Precontractuale și Formularul de Informare a Turistului

INFORMAȚII PRECONTRACTUALE ȘI FORMULAR DE INFORMARE A TURISTULUI

AFERENT CONTRACTULUI DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE

 

CONTRACTUL NR. _______________ DIN _____ / _____ / __________

 

 

 

Serviciile de călătorie puse la dispoziția dumneavoastră fac parte dintr-un pachet în înțelesul Ordonanței Guvernului României Nr. 2 / 2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative.

 

Prin urmare, veți beneficia de toate drepturile ce rezultă din legislația Uniunii Europene care se aplică pachetelor turistice.

S.C. CIEL VOYAGES S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 19/4, județul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J12/661/1997, având CUI nr. RO9469567, titulară a Licenței de turism nr. A 1227/04.04.2011, pentru Agenția de Turism Ciel Voyages, cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 19/4, județul Cluj, având cont IBAN RON: RO42BTRL01301202A93919XX, cont IBAN EUR: RO17BTRL01304202A93919XX, conturi deschise la Banca Transilvania, Sucursala Cluj, reprezentată prin dl. Dănuț-Vasile Tămășan în calitate de Director General, denumită în continuare Agenția,

 va fi pe deplin responsabilă pentru executarea corespunzătoare a pachetului în ansamblu. 

În plus, conform legislației, societatea S.C. CIEL VOYAGES S.R.L. deține protecție pentru a vă rambursa plățile în cazul în care devine insolventă și, în cazul în care transportul este inclus în pachet, pentru a asigură repatrierea dumneavoastră.

 

Drepturi principale în temeiul Ordonanței Guvernului Nr. 2 / 2018 

(1) Turistul va primi toate informațiile esențiale privind pachetul anterior încheierii contractului privind pachetul de servicii de călătorie.

(2) Există întotdeauna cel puțin un comerciant care va răspunde pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în contract.

(3) Turistului i se va pune la dispozitie un număr de telefon de urgență sau detaliile unui punct de contact unde poate lua legatura cu agenția de turism organizatoare sau cu un agent de turism.

(4) Turistul poate transfera pachetul unei alte persoane, în urma unei înștiințări efectuate în mod rezonabil și în urma achitării eventualelor costuri suplimentare aferente acestui transfer.

(5) Tariful pachetului poate fi mărit numai dacă cresc costurile specifice (e.g., prețurile carburanților) și dacă acest lucru este prevăzut în mod expres în contract, și în orice caz nu mai târziu de 20 de zile înainte de începerea executării pachetului. În cazul în care creșterea tarifului este mai mare de 8% din tariful pachetului de servicii turistice, turistul poate înceta contractul.

(6) În cazul în care Agenția își rezervă dreptul de a crește tariful, turistul are dreptul la o reducere de tarif dacă apare o scădere a costurilor relevante.

(7) Turistul poate înceta contractul fără plata unei penalități de încetare și poate obține rambursarea completă a oricăror plăți în cazul în care oricare dintre elementele esențiale ale pachetului, altul decât tariful, s-a modificat în mod semnificativ. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, comerciantul răspunzător de pachet anulează pachetul, turistul are dreptul la rambursare și, după caz, la o despăgubire.

(8) Turistul poate înceta contractul fără plata unei penalități de încetare a acestuia, înainte de începerea executării pachetului, în circumstanțe excepționale, de exemplu în cazul unor probleme grave de securitate la destinație care sunt susceptibile de a afecta pachetul.

(9) În plus, turistul are posibilitatea de a înceta contractul în orice moment înainte de începerea executarii pachetului de servicii turistice, în schimbul achitării unei penalități de încetare adecvată și justificabilă.

(10) În cazul în care, după începerea executării pachetului, elemente importante ale pachetului de servicii turistice nu pot fi executate precum cum s-a convenit, turistul va primi variante de servicii alternative corespunzătoare, fără a implica plata unor costuri suplimentare. Turistul poate înceta contractul fără plata unei penalități de încetare, în cazul în care serviciile nu sunt executate în conformitate cu contractul și acest fapt afectează în mod substanțial executarea pachetului, iar agenția de turism organizatoare nu remediază problema.

(11) Turistul are de asemenea dreptul la o reducere a tarifului și / sau la plata unor despăgubiri pentru daune în cazul în care serviciile de călătorie nu sunt executate sau sunt executate în mod necorespunzător.

(12) Agenția de turism organizatoare trebuie să ofere asistență în cazul în care turistul se află în dificultate.

 

În cazul în care agenția de turism organizatoare intră în insolvență, plățile vor fi rambursate. În cazul în care Agenția intră în insolvență după începerea executării pachetului, iar transportul este inclus în pachet, repatrierea turistului este garantată.

Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere și / sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilității sau falimentului Agenției la OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA, din localitatea București, Aleea Alexandru nr. 51, sector 1, cod poștal 011822, telefon 021 4057420, fax 021 3114490, cu Polița de Asigurare Seria I Nr. 57874 / 16.10.2023, valabilă până la 15.10.2024.

Turistul poate contacta această entitate sau, după caz, autoritatea competentă: Guvernul României prin Ministerul Turismului, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București, telefon: 0040 21 3037875, fax: 0040 21 3037870, e-mail: cabinet.ministru@mturism.ro, în cazul în care serviciile sunt refuzate din cauza insolvenței S.C. CIEL VOYAGES S.R.L.

 

În sensul prezentului formular prin agenție de turism organizatoare se înțelege agenția de turism organizatoare stabilită pe teritoriul României sau agenția de turism intermediară stabilită pe teritoriul României, care cumpară în mod direct pachete de servicii turistice de la o agenție de turism organizatoare care nu este stabilită în România, dupa caz, conform art. 14 din Ordonanța Guvernului României nr. 2 / 2018.

 

Ordonanța Guvernului Nr. 2 / 2018 se poate consulta și descărca aici.

 

 

Caracteristicile Generale ale Serviciilor de Călătorie

(1)   Principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie:
(1.1)  Destinația / destinațiile, itinerariul și perioadele călătoriei, cu datele corespunzătoare și, în cazul în care
cazarea este inclusă, numărul de nopți incluse;
(1.2)  Mijloacele de transport, caracteristicile și categoriile acestora, locurile, datele și orele de plecare și de întoarcere,
duratele și locurile opririlor intermediare și ale legăturilor de transport. În cazul în care nu este încă stabilită ora exactă,
agenția de turism organizatoare și, după caz, agenția de turism intermediară va informa turistul cu privire la ora
aproximativă de plecare și de întoarcere;
(1.3)  Locația, principalele caracteristici și, după caz, categoria turistică a unitaților de cazare conform normelor din țara de
destinație;
(1.4)  Serviciile de masă oferite;
(1.5)  Vizitele, excursiile și / sau alte servicii incluse în tariful total convenit al pachetului;
(1.6)  Dacă nu este clar din context, faptul că oricare dintre serviciile de călătorie vor fi furnizate turistului ca parte a unui
grup și, în acest caz în măsura în care este posiblil, dimensiunea aproximativă a grupului;
(1.7)  Dacă posibilitatea turistului de a beneficia de alte servicii turistice depinde de comunicarea orală efectivă, limba în
care vor fi furnizate serviciile respective;
(1.8)  Situația în care călătoria sau vacanța este adaptată în general pentru persoanele cu mobilitate redusă și, la cererea
turistului, informații precise privind gradul de adecvare a călătoriei sau vacanței, luând în considerare nevoile turistului;
(2)   Denumirea comercială și sediul social ale agenției de turism organizatoare și, dacă este cazul, ale agenției de turism
intermediare, precum și numerele de telefon și, după caz, adresele de e-mail ale acestora;
(3)   Tariful total al pachetului, inclusiv taxele și, dacă este cazul, toate comisioanele, tarifele, penalitățile de încetare și alte
costuri suplimentare sau, atunci când aceste costuri nu pot fi calculate în mod rezonabil anterior încheierii contractului,
o indicație cu privire la tipul de costuri suplimentare pe care turistul ar putea să fie obligat să le suporte în continuare;
(4)   Modalitățile de plată, inclusiv orice sumă sau procentaj din tarif care urmează să fie achitate sub formă de avans și
calendarul pentru achitarea soldului sau garanțiile financiare care urmează să fie achitate sau furnizate de către turist;
(5)   Numărul minim de persoane necesar pentru ca serviciile din pachet să poată fi prestate și termenul prevăzut înainte de începerea executarii pachetului până la care este posibilă încetarea contractului, dacă nu se întrunește acest număr;
(6)   Informații generale despre cerințele legate de pașaport și vize, inclusiv termenele aproximative de obținere a vizelor și
informații referitoare la formalitățile legate de sănătate în țara de destinație;
(7)   Informații privind posibilitatea turistului de înceta contractul oricând înainte de începerea executării pachetului, cu
plata unei penalități de încetare corespunzătoare sau, după caz, a penalităților de încetare standardizate solicitate de
agenția de turism organizatoare;
(8)   Informații privind asigurarea facultativă sau obligatorie care să acopere costurile încetării contractului de către turist
sau costurile de asistență, inclusiv taxele de repatriere, în caz de accident, de boală sau deces.

 

 

Informații importante cu privire la comanda de rezervare

În conformitate cu legislația în vigoare, Agenția are obligația să vă aducă la cunoștință următoarele:

 

Renunțarea

Puteți să vă retrageți din contractul de călătorie oricând înainte de începerea călătoriei. Renunțarea la contract necesită din partea dumneavoastră o declarație în scris transmisă Agenției. Vă recomandăm să transmiteți declarația de renunțare a contractului pe un suport informatic durabil.

În acest caz noi pierdem dreptul asupra tarifului călătoriei, drept urmare în schimb, putem să vă solicităm o despăgubire rezonabilă (conform Contractului de Comercializare a Pachetelor de Servicii Turistice), în măsura în care retragerea din contract nu ni se datorează nouă sau circumstanțelor extraordinare apărute la destinația stabilită sau în imediata apropiere și care pot afecta în mod negativ desfașurarea călătoriei sau transportului persoanelor la destinație.

Încheierea unei asigurări pentru acoperirea costurilor în cazul renunțării la călătorie

Vă atragem atenția asupra faptului că majoritatea tarifelor practicate de către Agenția noastră nu includ asigurarea pentru anularea călătoriei și / sau medicală (asigurare storno și asigurare pentru întreruperea călătoriei). Renunțarea la călătorie înaintea începerii sau întreruperea călătoriei, generează costuri de stornare și / sau alte costuri suplimentare pentru întoarcerea în țară, din acest motiv vă recomandăm  să încheiați un pachet de asigurări speciale valabile pentru diverse cazuri neprevăzute, de accident, boală sau deces.

Mobilitate redusă

Persoanele cu mobilitate redusă pot beneficia de serviciul de călătorie rezervat doar în anumite condiții. În cazul în care doriți mai multe informații cu privire la caracterul adaptabil al serviciilor de călătorie pentru persoanele cu mobilitate redusă, vă rugăm să ne contactați în acest sens.

În cazul unei astel de rezervări, confirmarea trebuie să includă echipamentele, utilitățile și materialele auxiliare accesibile persoanelor cu handicap, pe care dumneavoastră le-ați solicitat și care sunt garantate de către partenerul local contractual al agenției.

Răspunderea contractuală

S.C. CIEL VOYAGES S.R.L. este în totalitate răspunzătoare pentru prestarea regulamentară a tuturor serviciilor de călătorie prevăzute în contract și este obligată în baza Ordonanței Guvernului Nr. 2 / 2018 să acorde asistență turistului în cazul în care acesta se aflî într-o situație dificilă.

Asistență în timpul călătoriei

Odată cu documentele de călătorie veți primi și datele de contact corespunzătoare.

Veți avea întotdeauna un număr de telefon de urgență pe care îl puteți apela în caz de nevoie.

Reclamații la destinație

Aveți obligația de a aduce la cunoștința reprezentantului nostru de la fața locului reclamația dumneavoastră, odată cu transmiterea ei către agenție. Reprezentantul nostru local are sarcina de a remedia eventualele deficiențe, în măsura posibilităților. Cu toate acestea, reprezentantul local nu este autorizat să valideze eventualele pretenții, acestea vor fi soluționate prin Agenție, după caz.

Cesiunea contractului

Participantul la călătorie poate cesiona (transfera) unei alte persoane Contractul pentru Pachetul de Servicii Turistice, într-un termen rezonabil și ținând cont de eventualele costuri suplimentare generate de cesiune, dacă și în măsura în care aceasta este posibilă.

 

Actualizarea Informațiilor Precontractuale și Formularul de Informare a Turistului

Termenii și Condițiile se pot supune unor revizuiri periodice. Pentru a rămâne informați cu privire la eventualele modificări de importanță care pot avea un impact asupra Termenilor și Condițiilor, vă invităm să consultați periodic pagina noastră web, www.ciel-voyages.ro, secțiunea Informații Precontractuale și Formularul de Informare a Turistului.

 

Cea mai recentă actualizare a Informațiilor Precontractuale și Formularul de Informare a Turistului agenției de turism Ciel Voyages, s-a efectuat la data de 13.10.2023.